nemecky 

Školní soutěž
 

V rámci projektu PRESS se na jaře 2011 uskutečnila mezinárodní přeshraniční soutěž pro žáky čtvrtých tříd základních škol.

Soutěž s tématem zacházení s jídlem z pohledu předcházení vzniku odpadů uspořádali ve svých regionech projektoví partneři – statutární město Brno, zemské hlavní město St. Pölten, svaz obcí Gänserndorf a Okresní hospodářská komora Brno-venkov.

Přeshraniční soutěž s názvem “VYUŽÍT MÍSTO VYHODIT ! – aneb, aby se žádné jídlo nestalo odpadem” byla určena pro všechny žáky 4. tříd všech základních škol na území města Brna a v Rakousku – na území města St. Pöltenu a v regionu Gänserndorf.
Spousta výborných nápadů na téma “Využít místo vyhodit ! – aneb, aby se žádné jídlo nestalo odpadem“ jako např. vlastnoručně sestavená Kuchařka, slovní “rap“ a maňáskové divadlo zajistila vítězství v přeshraniční soutěži v rámci EU-projektu PRESS dvěma rakouským třídám základních škol.

Také brněnské vítězné třídy ukázali svou kreativitu a sestavili např. velkou společenskou hru nebo vytvořili tematickou koláž.

Vítěznou školou z regionu G.V.U. -Bez. Gänserndorf se stala VS Lassee (4a) pod vedením paní Roederer a paní Wagner. Nejlepší školou v St. Pöltenu se stala Radlberg VS (3. a 4. třídy) pod vedením paní ředitelky Kienzl a paní Steinrigl.Tyto třídy byly odměněny hlavní cenou soutěže – jednodenním zájezdem do Brna dne 31. května 2011.

Zájezd do St. Pöltenu, který se uskutečnil 7. června, vyhrály dvě třídy z Brna – Evropská základní škola Brno, Čejkovická 10 (4b) pod vedením paní Rémišové a Základní škola Brno, Heyrovského 32 (4b) pod vedením paní Polmanové.


Den v Brně, 31.05.2011

Skupinu asi 30 dětí přivítal na hradě Špilberk koordinátor akce Ing. Tomáš Chorazy, Ph.D. Po krátkém vzájemném seznámení s rakouskými vítěznými třídami děti absolvovaly prohlídku hradu s německým výkladem. Dětem se nejvíce líbily kasematy a dobové žaláře.


Vítězné třídy VS Lassee (třída 4a) a VS Radlberg (3. + 4. třída)


Hrad Špilberk

Po obědě ve středověké Krčmě navštívily děti Urban Centrum Brno, kde si kromě aktuálních rozvojových projektů města Brna mohly prohlédnout výsledné soutěžní práce brněnských dětí.Soutěžní práce brněnských dětí


Prezentace třídy VS Lassee

Po prohlídce Staré Radnice (vyhlídkové věže) se děti přesunuly do parku Moravského náměstí, kde brněnští partneři připravili sportovně-kulturní a informační aktivity. Nejprve proběhl ceremoniál vyhlášení brněnských vítězných tříd a potom předvedly rakouské děti z třídy VS Radlberg jejich slovní “rap“ a zahráli maňáskové divadlo. Po skončení programu děti odjely zpět do svých domovů v St. Pöltenu a Lassee.


PRESS-akce na Moravském náměstí


Maňáskové divadlo třídy VS Radlberg


Den v St. Pölten, 07.06.2011

Pan starosta St. Pöltenu Mag. Matthias Stadler společně se starostou Ing. Hermannem Gindlem (předseda svazu obcí pro otázky životního prostředí v regionu Gänserndorf) přivítal celkem 43 českých vítězných dětí na radnici v St. Pöltenu. Zde děti navštívily česko-německy provedenou výstavu Prima Klima a prohlédly si vítězné práce dětí ze St. Pöltenu.


Vítězné třídy EZŠ Brno Čejkovická 10 (4B) a ZŠ Brno, Heyrovského (4B)


Výstava „Prima.Klima“

Následovala prohlídka centra města vyhlídkovým expresním vláčkem s českým výkladem a zároveň se děti tímto způsobem přesunuly do restaurace PAN PAN, kde byl připraven oběd. Po obědě mohly děti předvést své schopnosti v rámci interaktivní výstavy “Lidé a jejich plodiny“ v místním Zemském muzeu.


Městský vlakový express


Restaurace PAN PAN

Výstava “Lidé a jejich plodiny“ ukázala více než 100 hospodářských plodin společně s lidmi, kteří je pěstují a zpracovávají. Vše bylo zaměřeno hlavně na jednotlivé kulturní plodiny, jejich historii a význam pro lidstvo.

Na jedné straně děti navštívily výstavu, která jim přiblížila základní vědecké principy, historické kulturně-hospodářské souvislosti, a na straně druhé se mohly děti aktivně zapojit v tvůrčí dílně her a řemesel.


Výstava na téma “Lidé a jejich plodiny“


Kreativní dílna

Na závěr si ještě mohly děti prohlédnout St. Pölten ze 77 m vysoké „zvonové věže“, která nabízí nejkrásnější pohledy na město. Poté děti nastoupily jízdu zpět do svých domovů v Brně.

Pro děti byl výlet vzrušující – poznaly nové město, nové lidi a díky výbornému počasí v průběhu obou dnů jim zůstanou trvalé vzpomínky.

          © 2010