nemecky 

Spolupráce partnerských měst Brno a St. Pölten za účelem posílení práce s veřejností v oblasti udržitelného rozvoje 
 

Statutární město Brno ve spolupráci s Okresní hospodářkou komorou Brno - venkov, zemským hlavním městem St. Pölten a svazem obcí Gänserndorf, realizují rozsáhlou informační kampaň, která pomůže vytvořit a posílit vztah obyvatelstva k třídění odpadů.
 
Základním cílem projektu je prostřednictvím výměny zkušeností, přeshraniční spolupráce a cílené práce s veřejností v oblasti třídeného sběru, uskutečnění následujících záměrů:

1. Vytvoření uvědomělosti 
    
ve vztahu k třídění odpadu a ekologickému, trvale udržitelnému využívání zdrojů
        (kvalitativní minimalizace odpadu)

2.  Aktivnější přístup veřejnosti 
      -  vyšší návštěvnost sběrných středisek

3. Zlepšení kvality sběru odpadů a druhotných surovin 
     
 z tříděného sběru domovního odpadu

4. Zlepšení kvality sběru odpadů a druhotných surovin 
       ve sběrných střediscích  

Dalšími klíčovými body jsou modernizace sběrných míst odpadů (informační kiosky) a vzdělávací semináře pro vybrané průmyslové podniky a živnosti na území statutárního města Brna.     

         © 2010